Internetmarknadsförare

Internetmarknadsförare behövs inom både traditionella företag och hos företag där hela affärsidén är byggd kring den digitala marknaden. Rollerna och arbetsuppgifterna är många, från Webbanalytiker, Digital strateg och Digital Campain Planner till Social Media Assistant och Account Manager.

Efter att under tre år arbetat med bland annat webbpublicering, att skriva produkttexter och att skapa strukturer för webbplatser insåg jag att jag ville gå ett steg längre och arbeta mer analytiskt med internetmarknadsföring. Jag valde därför att söka utbildningen till Onlinemarknadsförare vid Medieinstitutet.

Vill du också bli Internetmarknadsförare?

Utbildningen Onlinemarknadsförare hålls nu för tredje året i rad och utbildar blivande Internetmarknadsförare inom bland annat SEO, SEM, PPC, Affiliatemarknadsföring, sociala medier, e-handel och e-postmarknadsföring.

På grund av den snabba utvecklingen av marknadsföring i digitala kanaler har utbildningen lagom till skolstarten hösten 2013 förlängts med en termin, från två till tre. Den är nära sammankopplad med arbetslivet genom bland annat två LIA-perioder och branschföreläsningar med bland annat flera intressanta Internetmarknadsförare.

Läs mer här!

Om du är intresserad av att läsa mer om utbildningen till Onlinemarknadsförare eller om vad andra Internetmarknadsförare gör idag så kan du följa länkarna nedan.

Onlinemarknadsförare, om utbildningen
Vad gör andra Internetmarknadsförare?

…och varför skriver jag om Internetmarknadsförare?

Den här texten har jag skrivit som en del av en uppgift som vår föreläsare Johnny Toldnes, från Search Integration, gav klassen för att träna på att skriva sökmotoranpassade texter. Uppgiften går ut på att ranka så högt som möjligt på ordet “Internetmarknadsförare”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *