Räkna med SEM

Uträkningarna för de olika nyckeltalen inom SEM kan vara svåra att komma ihåg, så jag har försökt sammanställa en lathund…

CPM total kostnad/antal impressions*1000
CPC total kostnad/antal klick
CTR CTR = antal klick/impressions*100
CR CR = antal aktioner/antal klick
CPA total kostnad för kampanjen/totala antalet handlingar

Exempel 1:

En kampanj som totalt kostar 500 kronor har visats för 10000 potentiella kunder, varav 100 klickade på annonsen. Den leder till tio köp med ett totalt ordervärde på 5000 kronor.

Med andra ord:
Traffic cost: 500 kr
Sales: 10 stycken
Order value: 5000 kr
Clicks: 100 stycken
Impressions: 10000 stycken

Det ger:
CTR:                 100 klick/10 000 impressions = 1 %
Avg. CPC:         traffic cost 500 kr/100 click = 5 kronor
CR:
                   100 klick/impressions 10 000= 10 %
CPA:                 500 kronor traffic cost/10 sales = 50 kronor
CPA%:               500 kr traffic cost/ 5000 kr order value= 10 %
ROI:                  500 kr traffic cost/5000 kr order value = 10 (för varje krona får du tio kronor tillbaka)

Exempel 2:

En sökkampanj kostade 200 000 kronor. Den genomsnittliga kostnaden för ett klick är 5 kronor, 2 % av de som klickar på annonsen genomför sedan ett köp och snittordervärdet är 5000 kronor.

a) Hur många ordrar ledde kampanjen till?
b) Vad fick de för ROI?
c) Vad fick de för CPA%?
d) Vad fick de för CPA?

Med andra ord:
Total kostnad: 200 000 kronor
CPC: 5 kronor
CR: 2 %
AOV: 5000 kronor

Det ger:
a) Formeln för att räkna ut totalt antal ordrar kan ställas upp enligt: total kostnad /CPC*CR
200 000 kr/ 5 kronor* 0.02 = 800 ordrar.

Förenklat kan uppställningen göras: antal klick*CR
Totalt antal klick=den totala kostnaden/CPC
200 000 kronor/5 kronor= 40 000 klick
40 000 klick/2 % CR = 800 ordrar.

b) Totalt ordervärde/totala kostnaden
5000 kronor*800 ordrar = 4 000 000 kronor totalt ordervärde
4 000 000 kronor/200 000 kronor = 20 kronor

c) Totala kostnaden/totalt ordervärde
200 000 kronor/4 000 0000 kronor = 5 %

d) Totala kostnaden/totalt antal ordrar
200 000 kronor/800 ordrar = 250 kronor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *