Skapa en page template med egen sidebar i WordPress

Som jag skrev tidigare så tog det mig flera timmar att skapa en ny sidmall (page template) med en egen sidebar för min sida eftersom det inte finns några tydliga förklaringar över hur det görs. Jag har därför skrivit ihop en instruktion, förhoppningsvis så är den till användning för någon.

För att kunna skapa en sida med egen sidebar i WordPress behöver man ändra i koden på tre platser. Vid det här laget behöver jag väl inte berätta att jag använder childthemes? Bra.

Börja med att kopiera den ursprungliga sidebar.php från ditt parent theme, döp den till sidebar-dittnamn.php och spara den nya filen i ditt childtheme (observera att det är väldigt viktigt att döpa filen rätt och att lägga in ett bindesträck mellan sidebar och namnet). Gå in i editorn och ändra numret i koden nedan till nästa i följd efter de sidebars du har (titta i koderna för dem vad de har för nummer och välj ett högre). Jag hade tre sedan tidigare, så nästa lediga nummer är fyra.

 <?php if ( is_active_sidebar( 'sidebar-4' ) ) : ?>

Lägg in koden nedan i functions.php. Om filen är tom sedan tidigare och det här är det första som du lägger in så måste du komma ihåg att börja med <?php och avsluta med ?>. Ändra namnet till det du skrev efter bindestrecket i filnamnet (sidebar-dittnamn.php). Ändra numret för id till samma som du skrev i functions.php. Kopiera koden för before_widget/after_widget och before_title/after_title från din existerande sidebar och byt ut koden nedan mot den.

function arphabet_widgets_init() {
register_sidebar( array(
'name' => 'dittnamn',
'id' => 'sidebar-4',
'before_widget' => '<aside id="%1$s">',
'after_widget' => '</aside>',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
) );
}
add_action( 'widgets_init', 'arphabet_widgets_init' );

En kopia ska göras av den sidmall som ska användas som grund, det görs i ett ftp-program. I mallen ska koden nedan ändras till namnet för den nya widget-arean.

 <?php get_sidebar( 'dittnamn' ); ?> 

När detta är gjort bör en ny widget-area finnas under Appearance -> Widgets. Där kan du välja vilka widgets som ska visas i din sidebar, sedan är det bara att gå in under sidorna och ändra sidmallen till den nya. Lycka till!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *