Vad är content marketing?

Den här förmiddagen har gått åt till att läsa igenom både svenska och amerikanska bloggposter om content marketing. Åsikterna, framför allt på den svenska marknaden, tycks gå isär om huruvida det är en hype eller inte, främst på grund av att det inte är direkt mätbart. Men vi kan ta det från början.

Vad är egentligen content marketing?

Content marketing är redaktionellt innehåll som i första hand inte fungerar säljdrivande, utan varumärkesbyggande. Innehållet ska vara värdeskapande så att kunderna känner att de får ut något av det, det kan vara informerande, utbildande eller underhållande. Detta är egentligen inget nytt koncept, utan något som fått ett nytt namn och som ”hottats upp” i samband med att det blivit stort inom onlinemarknadsföring.

Vad är skillnaden mellan content writing och copywriting?

Skillnaden mellan content writing och copy är att medan copyn är avsedd att vara en direkt uppmaning till köp, ska content vara mer relationsskapande och bygga en stabil grund av varumärkeskännedom och lojalitet som den verkligt säljande marknadsföringen kan arbeta vidare från. Content marketing bygger på att informationen ska vara delbar, lätt att ta till sig och lätt att hitta.

Men… Hur skiljer jag dem åt?

Det finns fall där det är svårt att veta om innehåll är copy eller content. Exempel på sådant är så kallade advertorials, reklamtexter som är utformade som journalistiska texter och som ofta erbjuder både information och uppmanar till köp. Men för att lättare skilja på content och copy så finns det tre frågor som man kan ställa sig:

Har det ett värde som är fristående från produkten? Exempel på detta är de recept som ofta finns tryckta på paket för bakprodukter. Om du måste köpa produkten för att få receptet så är det inte content marketing. Om du istället hittar gratis broschyrer med recept (och företagets logotyp) bredvid bakhyllan så är det content.
Är värdet för innehållet direkt sammanhängande med köpet? Om svaret är ja så är det copy. Texten på baksidan av en bok är avsedd att övertala en kund att köpa boken och har inget fristående värde, alltså är det copy. Om författaren istället skulle publicera ett helt kapitel av boken på sin blogg, och läsaren skulle ha nytta av det utan att behöva köpa boken, så är det content.
Vad är avsikten med innehållet? Om avsikten är att övertala kunden till ett köp så är det copy, om det är för att ge något värde som är fristående från produkten så är det content. En webshop som säljer klockor och som på sin blogg påminner om att ställa om klockan till sommartid ger ett värde fristående från produkten, alltså är det content.

Hur kan content marketing användas tillsammans med SEO?

På min förra arbetsplats så ägnade jag mycket av min tid till att skriva produkttexter, vilket gjorde att jag satt på stora mängder av information om de produkter som vi sålde. En hel del av de funktioner som jag kunde förklara i sömnen saknade helt förklaringar som var möjliga att ta till sig om man inte var insatt i branschen, så jag föreslog att vi skulle samla alla funktioner och begrepp på en sida. Den skulle inte bara vara till stor nytta för kunderna, den skulle också kunna leda till att butikerna kunde lägga mindre tid på att förklara funktioner och istället använda tiden till att sälja. Och förutom de fördelar som en sådan webbplats skulle kunna ge kunder och butiker, tänk vad många fler landningssidor som alla begrepp skulle kunna ge om den sökoptimerades…

Tyvärr så var det här inget som jag hann vara med och förverkliga, men jag hoppas att det är en idé som de behåller och kanske tar upp till diskussion snart igen.

Sammanfattningsvis

Så – tillbaka till början av det här inlägget. Jag hoppas att content marketing inte är en fluga som kommer att försvinna inom ett par år och jag hoppas att det kommer att vara något som företag väljer att jobba mer med. Och jag tror att det, rätt använt, kan ge stora fördelar till både företagen och kunderna – oavsett om det anses vara mätbart eller inte. Vad som händer kan bara framtiden utvisa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *