Vad är PageRank?

Nu har flera av våra föreläsare nämnt PageRank utan att gå djupare in på det, så jag började söka efter information för att få bättre förståelse för vad det är. Det visade sig dock att Google inte har gjort någon uppdatering av det sedan i mars, så den allmänna teorin på nätet tycks vara att det är något som kommer att försvinna inom kort. Här kommer i alla fall en förklaring på vad det är.

PageRank (PR) är en algoritm som används för att mäta relativt informationsvärde på webbsidor och används av Google för att ranka olika sidor i sökresultatet. Varje webbplats blir bedömd beroende på hur väl innehållet tillgodoser besökarens fråga, det varierar från 0 till 10 (från väldigt dåligt till väldigt bra). Skalan mellan 1 och 10 är logaritmisk, vilket innebär att avståndet mellan 1 och 2 inte är samma som mellan 2 och 3.

Sidor som har informativt och unikt innehåll, kombinerat med länkar från andra sidor som skriver om relaterande ämnen brukar belönas med högre pagerank. Genom intern länkning kan man visa vilken undersida på en webbplats som ska anses vara viktigast. Det går att se en domäns Pagerank genom att installera verktygsfältet Google Toolbar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *