Vad vill du bli när du blir stor?

Det här är en fråga som snart kommer att bli smärtsamt aktuell för de gymnasieelever som tar studenten i vår. Några kommer att plugga vidare, andra får jobb och en del tar ett sabbatsår och åker utomlands. För de som vill plugga vidare är det redan om två veckor dags att söka in till olika högskoleutbildningar. För att underlätta för dem tänkte jag ge min syn på skillnaderna mellan ”vanlig” högskola/universitet och yrkeshögskola.

Jag började plugga på högskola direkt efter studenten och flyttade 60 mil från min hemstad, till Kalmar. I efterhand kan jag säga att utlärningssättet inte var optimalt för mig, utbildningen var för teoretisk. Under kursen i bokföring hade vi till exempel bara en tre timmar lång workshop i SPCS Visma – det blev en chock börja jobba som ekonomiassistent sedan!

Efter ett par år i Kalmar bytte jag inriktning och skrev min C-uppsats om Bloggmarknadsföring vid Örebro Universitet. Sedan fick jag jobb, efter en sommar på Skatteverket fick jag ett arbete på ett rätt stort företag där jag skrev produkttexter och skötte webbpublicering.

Efter tre år där ville jag lära mig något nytt. Utbildningen till Onlinemarknadsförare skiljer sig markant från de kurser jag har läst på högskola. Här har vi schemalagda lektioner och workshops fyra dagar i veckan, varvar de teoretiska lektionerna med praktiska övningar och har föreläsare som faktiskt jobbar med sina områden på heltid.

Jag upplever det som förmån att få så mycket tid och uppmärksamhet från duktiga människor i branschen, som tar sig tid att besvara våra frågor. Under utbildningen kommer vi dessutom att ha två praktikperioder på tio veckor var, då vi får chans att använda våra kunskaper och knyta nyttiga kontakter i branschen.

För mig personligen passar utbilningsformen som yrkeshögskolan erbjuder bättre, eftersom vi får chans att lära oss praktiskt likväl som teoretiskt. Vilken typ av utbildning som du ska välja beror så klart på vad du vill jobba med, men också vilket inlärningssätt du har.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *