SEM ordlista

Det finns massor av begrepp och mängder av förkortningar inom SEM-området, så jag har försökt att samla de flesta här.

Om du vill veta mer om hur nyckeltal räknas ut så kan du hitta en lathund här:
Lathund för uträkning av nyckeltal.

Ad rank Ett värde som används för att fastställa annonsens genomsnittliga position på en sida, det vill säga var på SERPen den visas i förhållande till andra annonser. Genom att ta reda på annonsens rankning när den visas på ett sökord är det möjligt att försöka påverka positionen genom att ändra budet för sökordet. Annonsrankningen beräknas med utgångspunkt från budbelopp och kvalitet på annonser, sökord och webbplats. Kvaliteten mäts i förhållande till quality score (kvalitetsresultat). Dessutom tas hänsyn till den förväntade effekten av tillägg och andra annonsformat när annonsrankingen beräknas. Då räknas faktorer som relevans, klickfrekvens och format på sökresultatsidan. Det innebär att det är möjligt att få en högre position till ett lägre pris om annonsen har mycket relevanta sökord, annonser och tillägg. Annonsrankningen beräknas om varje gång annonsen kan komma att visas, vilket betyder att den genomsnittliga positionen kan variera beroende på den aktuella konkurrensen.
Avg. Pos (average position) Den genomsnittliga positionen beskriver vilken plats annonsen får på sidan i förhållande till konkurrerande annonser. Genom att ta reda på den genomsnittliga positionen går det att bedöma hur ofta annonsen vinner över andra annonser. Det går att se den genomsnittliga positionen för annonser och kampanjer, men det är i allmänhet mest användbart på sökordsnivå. Annonser med en genomsnittlig position på 1–8 hamnar vanligtvis på den första SERPen, 9–16 hamnar på den andra och så vidare. Positionen behöver inte vara ett heltal, 1,7 innebär exempelvis att annonsen vanligtvis visas på plats 1 eller 2. Det viktigaste är dock att ta reda på vad som är mest lönsamt, vilket inte nödvändigtvis är att annonsen visas högst upp.
Quality score En uppskattning av hur relevanta annonserna, sökorden och målsidan är, ett högre kvalitetsresultat innebär en högre relevans. Det går att ta reda på kvalitetsresultatet för alla sökord i Adwords. När besökare hittar vad de letar efter får de bra användarupplevelser, vilket kan ge ett högre kvalitetsresultat. Relevanta annonser brukar också få fler klick, visas på en högre position och vara mer lönsamma.
Clicks Hur många som klickat på annonsen.
Impressions Hur många som har sett annonsen (eller egentligen hur många som annonsen visats för – det är ju inte säkert att de har “sett” den.
CTR (Click through rate) Ett procenttal som anger hur många av de som sett annonsen som faktiskt klickat på den.
Avg. CPC (average cost per click) Genomsnittlig kostnad per klick.
CPA (cost per acquisition) Kostnad per transaktion eller aktion som besökaren gör. Kan vara till exempel ett köp eller att de registrerar sig för ett nyhetsbrev.
CPA% (cost per acquisition, percent) Kostnad per transaktion eller aktion som besökaren gör i procent. Räknas ut genom att ta den totala kostnaden dividerat med antal aktioner.
CAC (customer acquisition cost) Kostnad för varje ny kund. Skillnaden mellan CAC och CPA är att CAC också räknar med webbyråns kostnader (alternativt andra kostnader som tillkommer).
CR (conversion rate) Handlingar genom antal besök på sidan. Conversion rate handlar om hur många besök på sidan som krävs innan en besökare uppfyller målet med annonseringen, till exempel genomför ett köp eller registrerar sig för ett nyhetsbrev.
ROI (return on investment) Avkastningen per varje investerad krona. Till exempel kan en annons för 100 kronor leda till försäljning för 500 kronor. Då blir ROI 5 kronor.
PPC (pay per click) En budgivningsform som innebär att företaget betalar för varje klick som annonsen har fått.
CPM (Cost per mille) En budgivningsform som innebär att företaget betala per tusen visningar av annonsen.
eCPM (effective cost per mille) Räknas ut genom att dela intäkterna med antal tusen annonsvisningar. Genom att räkna ut den effektiva kostnaden per tusen annonsvisningar för två olika kampanjer så blir det lättare att jämföra deras lönsamhet.
AOV (Average order value) Det genomsnittliga värdet för en order. Kallas också för snittordervärde.

2 thoughts on “SEM ordlista”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *